προγραμματα

Αγγλικα για παιδια

Στο Ascent έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο (Language Lab) όπου ο κάθε σπουδαστής μπορεί να εργαστεί μόνος του ή στην ομάδα του με την παρότρυνση και την καθοδήγηση ειδικά εκπαιδευμένων καθηγητών. Η προσέγγιση στη εκμάθηση Αγγλικών είναι βασισμένη στο Φινλανδικό μοντέλο, στην παιχνιδοποιημένη μάθηση και την ανάστροφη τάξη. Οι καθηγητές μας λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση που τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν στο μαθητή την ποιότητα της εξατομικευμένης διδασκαλίας με τα πλεονεκτήματα της ομάδας.

Let’s start: Αγγλικά από την Α ‘Δημοτικού προ-Α1

Let’s Go: Αγγλικά απο την Β’ και Γ’ Δημοτικού 2 χρόνια για Α1

Power Up: Αγγλικά από τη Δ’ Δημοτικού 5 χρόνια από το Α2- Β2

programm_english

Superhero: Αγγλικά από τη Δ’ Δημοτικού 3 χρόνια για Β2

Rocket: Αγγλικά από τη Α’ Γυμνασίου 1 χρόνο για Β2

Supremacy: Αγγλικά από την Β’ Γυμνασίου 1 χρόνο για C2

Οι μαθητές μας, αποκτούν υψηλά επίπεδα γνώσης και εφοδιάζονται, για να λειτουργούν και να εργάζονται στην παγκόσμια κοινότητα. 

 Το πρόγραμμα Αγγλικών για παιδιά του Ascent ELL λειτουργεί με βάση δύο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Γλώσσες. Ο δεύτερος πυλώνας είναι το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Γραπτού Λόγου και Λεξιλογίου.

Σκοπός μας είναι να εισάγουμε σταδιακά τα παιδιά στην γλώσσα αρχίζοντας το ταξίδι τους προς την γραφή, την ανάγνωση και την κατανόηση της γλώσσας.

Στα μεγαλύτερα επίπεδα, τα παιδιά αποκτούν την ικανότητα να χρησιμοποιούν την Αγγλική για να επιχειρηματολογούν και να παρουσιάζουν προτάσεις και λύσεις σε σύγχρονους προβληματισμούς. Σκοπός μας στο Ascent είναι, με το πέρας των σπουδών τους τα παιδιά να έχουν καλύψει όλα τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου και να είναι πλήρως λειτουργικοί χρήστες της γλώσσας.

Παράλληλα τα παιδιά προετοιμάζονται και αξιολογούνται με:

 • Διαγνωστικά τεστ,
 • Εξετάσεις προσομοίωσης (mock),
 • Τελικές εσωτερικές εξετάσεις ανά επίπεδο
 • Εξωτερικές εξετάσεις μέσω του φορέα πιστοποίησης Cambridge Assessments (YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE)

 

Πυλώνας 1: Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Γλώσσες.

Το ΚΕΠ είναι ένα έγγραφο το οποίο έχει συνταχθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης και περιγράφει τι θα πρέπει να μπορεί να κάνει ο κάθε χρήστης της κάθε ξένης γλώσσας σε κάθε επίπεδο. Το ΚΕΠ ονομάζεται και το πλαίσιο του τι μπορώ να κάνω. Τα επίπεδα του ΚΕΠ είναι 6.

 

 1. Α1Power Up
 2. Α2 – Power Up/Superhero
 3. Β1 – Power Up/Superhero
 4. Β2 – Power Up/Superhero/Rocket
 5. C1 – Supremacy
 6. C2 – Supremacy

 

Πυλώνας 2: Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Γραπτού Λόγου και Λεξιλογίου.

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως κύριο σκοπό να εμβαθύνει στην εκμάθηση λεξιλογίου αλλά και στις τεχνικές γραπτού λόγου.

Χρησιμοποιούνται τεχνικές όπως:

 • οι νοητικοί χάρτες,
 • ο συσχετισμός εικόνας και λέξης,
 • η παραγωγή προτάσεων,
 • η σωστή χρήση του λεξικού και
 • οι μνημονικές ασκήσεις

Το νέο λεξιλόγιο και η ανάπτυξη του λόγου γίνονται μέσω της τήρησης λεξιλογικού ημερολογίου το οποίο αναπτύχθηκε ως εργαλείο στο Ascent.

Αγγλικα για παιδια

Τα παιδιά από την Α’ Δημοτικού μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Let’s start το οποίο διαρκεί 8 μήνες. Εισάγει τα παιδιά στην γραφή και την ανάγνωση με τη φωνολογική μέθοδο εκμάθησης και εμπλουτίζει τις γνώσεις τους με  παιχνίδια, τραγούδια και projects. Τα παιδιά έρχονται στην προκαθορισμένη μέρα και ώρα, 1 ώρα την εβδομάδα.

ΚΟΣΤΟΣ : ΔΩΡΕΑΝ

 Με το πρόγραμμα Let’s Go τα παιδιά εισάγονται στις αρχές της γλώσσας, στη δομή της πρότασης και της μικρής παραγράφου. Μαζί με τον εμπλουτισμό λεξιλογίου τα παιδιά μαθαίνουν να μιλάνε και να γράφουν για πράγματα τα οποία αφορούν τον εαυτό τους και την οικογένεια τους. Φτάνουν στο επίπεδο Α1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις Γλώσσες. Τα παιδιά έρχονται στην προκαθορισμένη μέρα και ώρα, 2 ώρες και 2 φορές την εβδομάδα.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος τα παιδιά δίνουν εσωτερικές τελικές εξετάσεις.

Παράλληλα μπορούν να παρακαθήσουν στις εξωτερικές εξετάσεις του φορέα πιστοποίησης Cambridge Assessment English για την απόκτηση των πιστοποιήσεων: Starters

ΚΟΣΤΟΣ: €30/μήνα για 2 χρόνια

Το πρόγραμμα Power Up έχει διάρκεια 5 χρόνια μέχρι την κατάκτηση του επιπέδου Β2 (Lower) και είναι κατάλληλο για παιδιά Δ’ και Ε’ Δημοτικού.  Τα παιδιά ολοκληρώνουν τα επίπεδα μάθησης βασισμένα στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις γλώσσες με εσωτερικές τελικές εξετάσεις ώς εξής

1ος χρόνος Power Up : Α1

2ος χρόνος Power Up : Α2

3ος χρόνος Power Up:  Α2-Β1

4ος χρόνος Power Up: Β1

5ος χρόνος Power Up : Β2 (Lower)

Παράλληλα μπορούν να παρακαθήσουν στις εξωτερικές εξετάσεις του φορέα πιστοποίησης Cambridge Assessment English για την απόκτηση των πιστοποιήσεων: Movers, Flyers, KET, PET, FCE.

Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα διεξάγετε στο ειδικά διαμορφωμένο εργαστήρι γλωσσών του κέντρου μας, με εκπαιδευμένους καθηγητές στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, με το Φιλανδικό μοντέλο εκπαίδευσης, την παιχνιδοποιημένη μάθηση και τη χρήση της ανάστροφης τάξης. Το εργαστήρι γλωσσών είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικές ταμπλέτες, ακουστικά, πίνακα, προτζέκτορα, βιβλιοθήκη, λεξικά και γραφική ύλη για χρήση από τα παιδιά και τον εκπαιδευτή τους. Οι μαθητές απολαμβάνουν τα οφέλη της εξατομικευμένης μάθησης με τα πλεονεκτήματα της ομάδας και της τάξης.

Οι μαθητές  επιλέγουν τις μέρες και τις ώρες που τους βολεύει για να έρθουν στο κέντρο μας για 2 ώρες την εβδομάδα σύνολο.   Χρησιμοποιούν  πλατφόρμα εκπαίδευσης και όχι βιβλία, που δίνει ειδική έμφαση στον προφορικό και γραπτό λόγο αλλά και στις δεξιότητες της κατανόησης κειμένου και ακουστικού. Παράλληλα εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους με τη χρήση του ημερολογίου τους (vocabulary journal), ένα εργαλείο μάθησης το οποίο αναπτύχθηκε στο Ascent.

ΚΟΣΤΟΣ: €60/μήνα για 5 χρόνια μέχρι το Β2 (Lower)

Το πρόγραμμα Superhero έχει διάρκεια 3 χρόνια μέχρι την κατάκτηση του επιπέδου Β2 (Lower) και είναι κατάλληλο για παιδιά Δ’ και Ε’ Δημοτικού που είναι πολύ δυνατοί μαθητές και παιδιά από τη Στ’ Δημοτικού.  Τα παιδιά ολοκληρώνουν τα επίπεδα μάθησης βασισμένα στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις γλώσσες με εσωτερικές τελικές εξετάσεις ώς εξής

1ος χρόνος Superhero : Α2

2ος χρόνος Superhero : B1

3ος χρόνος Superhero:  Β2(Lower)

Παράλληλα μπορούν να παρακαθήσουν στις εξωτερικές εξετάσεις του φορέα πιστοποίησης Cambridge Assessment English για την απόκτηση των πιστοποιήσεων: KET, PET, FCE.

Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα διεξάγετε στο ειδικά διαμορφωμένο εργαστήρι γλωσσών του κέντρου μας, με εκπαιδευμένους καθηγητές στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, με το Φιλανδικό μοντέλο εκπαίδευσης, την παιχνιδοποιημένη μάθηση και τη χρήση της ανάστροφης τάξης. Το εργαστήρι γλωσσών είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικές ταμπλέτες, ακουστικά, πίνακα, προτζέκτορα, βιβλιοθήκη, λεξικά και γραφική ύλη για χρήση από τα παιδιά και τον εκπαιδευτή τους. Οι μαθητές απολαμβάνουν τα οφέλη της εξατομικευμένης μάθησης με τα πλεονεκτήματα της ομάδας και της τάξης.

Οι μαθητές  επιλέγουν τις μέρες και τις ώρες που τους βολεύει για να έρθουν στο κέντρο μας για 3 ώρες την εβδομάδα σύνολο.   Χρησιμοποιούν  πλατφόρμα εκπαίδευσης και όχι βιβλία, που δίνει ειδική έμφαση στον προφορικό και γραπτό λόγο αλλά και στις δεξιότητες της κατανόησης κειμένου και ακουστικού. Παράλληλα εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους με τη χρήση του ημερολογίου τους (vocabulary journal), ένα εργαλείο μάθησης το οποίο αναπτύχθηκε στο Ascent.

ΚΟΣΤΟΣ: €90/μήνα για 3 χρόνια μέχρι το Β2 (Lower)

Το πρόγραμμα Rocket έχει διάρκεια 1 χρόνο μέχρι την κατάκτηση του επιπέδου Β2 (Lower) και είναι κατάλληλο για παιδιά από Α’ Γυμνασίου.  Τα παιδιά ολοκληρώνουν τα επίπεδα μάθησης βασισμένα στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις γλώσσες με εσωτερικές τελικές εξετάσεις ώς εξής

1ος χρόνος Rocket:  Β2(Lower)

Παράλληλα μπορούν να παρακαθήσουν στις εξωτερικές εξετάσεις του φορέα πιστοποίησης Cambridge Assessment English για την απόκτηση των πιστοποιήσεων FCE, του φορέα πιστοποίησης LanguageCert επίπεδο Β2 ή του φορέα πιστοποίησης Open College Network επίπεδο Β2.

ΚΟΣΤΟΣ: €120/μήνα για 1 χρόνο μέχρι το Β2 (Lower)

Το πρόγραμμα Supreme έχει διάρκεια 1 χρόνο μέχρι την κατάκτηση του επιπέδου C2 (Proficiency) και είναι κατάλληλο για παιδιά από B’ Γυμνασίου.  Τα παιδιά ολοκληρώνουν τα επίπεδα μάθησης βασισμένα στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις γλώσσες με εσωτερικές τελικές εξετάσεις ώς εξής

1ος χρόνος Supreme:  C2(Proficiency)

Παράλληλα μπορούν να παρακαθήσουν στις εξωτερικές εξετάσεις του φορέα πιστοποίησης Cambridge Assessment English για την απόκτηση των πιστοποιήσεων CAE,CPE, του φορέα πιστοποίησης LanguageCert επίπεδο C2 ή του φορέα πιστοποίησης Open College Network επίπεδο C2.

ΚΟΣΤΟΣ: 150/μήνα για 1 χρόνο μέχρι το C2

Το πρόγραμμα Superhero προσφέρεται μόνο εξ αποστάσεως σε παιδιά από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, τα οποία θέλουν να εισαχθούν σε Αγγλόφωνα σχολεία και χρειάζονται υψηλό επίπεδο γνώσης της γλώσσας. Το πρόγραμμα είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις εξετάσεις του Cambridge Assessment English και φτάνει σε επίπεδο Β2 (FCE). Είναι κατάλληλο για παιδιά  από Δ’ Δημοτικού. Διάρκεια προγράμματος: 3 χρόνια

ΚΟΣΤΟΣ: 90/μήνα σταθερά για όλα τα έτη.

Tο πρόγραμμα Αγγλικών για ενήλικες Rocket, αναφέρετε σε ενήλικες μαθητές οποιουδήποτε επιπέδου που θέλουν να φτάσουν στο επίπεδο Β2 (Lower) σε μικρό χρονικό διάστημα. Το πρόγραμμα ξεκινάει την εκπαίδευση από το Α1 (δηλαδή από την αρχή)και φτάνει στο Β2 σε ένα χρόνο, ανάλογα με την δέσμευση του εκπαιδευομένου.

Το πρόγραμμα έχει την ευελιξία να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να το παρακολουθήσουν δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή και τα δύο μαζί, την μέρα και την ώρα που τους βολεύει.

ΚΟΣΤΟΣ: €120/μήνα για 1 χρόνο μέχρι το Β2 (Lower)

To πρόγραμμα Supremacy είναι κατάλληλο για ενήλικες οι οποίοι θέλουν να καλύψουν τα επίπεδα C1, C2 σε μικρό χρονικό διάστημα και έχουν στην κατοχή τους πιστοποίηση επιπέδου Β2.

Το πρόγραμμα έχει την ευελιξία να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να το παρακολουθήσουν δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή και τα δύο μαζί, την μέρα και την ώρα που τους βολεύει.

ΚΟΣΤΟΣ: 150/μήνα για 1 χρόνο μέχρι το C2

Τα workshops είναι κατάλληλα για εκπαιδευομένους οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τα επίπεδα Β2 η και C2 ανάλογα και χρειάζονται άμεσα την πιστοποίηση στα Αγγλικά. Διαρκούν 20 ώρες και σκοπός τους είναι οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίσουν και να εξασκηθούν με past papers για να μπορέσουν να δώσουν το επίπεδο Β2 ή C2 ανάλογα.

Υπάρχουν workshops για τις εξετάσεις του φορέα LanguageCert και του φορέα Open Network College που είναι πλήρως αναγνωρισμένες από τον ΑΣΕΠ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ WORKSHOP: €240 με εφάπαξ προκαταβολή

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β2: €165

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ C2: €185

Αγγλικα για ενηλικες

Αλλες Ξενες Γλωσσες

To Ascent σε συνεργασία με το e-languages προσφέρει τις πιο κάτω γλώσσες για τα επίπεδα Α1- C2 με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σε τμήματα για παιδιά ή ενήλικες.

 • Γερμανικά
 • Γαλλικά
 • Ισπανικά
 • Ρωσικά
 • Κινέζικα

 

ΚΟΣΤΟΣ: ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

letters-3704026_1920

Aloha Mental Arithmetics

Το πρόγραμμα ALOHA Mental Arithmetic είναι μια ολιστική διαδικασία ανάπτυξης εγκεφάλου βασισμένη στο σύστημα της νοητικής αριθμητικής, η οποία έχει αποφέρει απίστευτα αποτελέσματα.

Είναι ένα διαπιστευμένο, παγκόσμιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά του ηλικιακού φάσματος 5 με 13 ετών το οποίο ενισχύει τις μαθησιακές τους ικανότητες και αναπτύσσει την επιδεξιότητά τους στην μαθηματική γνώση. Στοχεύει στην διέγερση και αμφότερων των εγκεφαλικών ημισφαιρίων και κάνει την σκέψη των παιδιών περισσότερο αποδοτική και αποτελεσματική. Τα παιδιά που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα έχουν επιδείξει μεγαλύτερη συγκέντρωση, ακουστική ικανότητα, αναλυτική ικανότητα και φυσικά εγγυημένη βελτίωση της μαθηματικής τους δυναμικής. Η μάθηση των δεξιοτήτων της ALOHA οδηγεί σε μεγαλύτερα επιτεύγματα και σε άλλους ακαδημαϊκούς κλάδους. Επί του παρόντος, το “ALOHA Mental Arithmetic” αποτελεί την ταχύτερη ανάπτυξη στον τομέα της νοητικής αριθμητικής.

Το ALOHA Mental Arithmetic δεν είναι μόνο ένα πρόγραμμα μετά το σχολείο, είναι επίσης ένα άλλο μάθημα σε ορισμένα σχολεία σχεδιασμένα και δομημένα από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων στον τομέα της εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα διανέμεται από πιστοποιημένους και ειδικευμένους καθηγητές οι οποίοι στοχεύουν στην παροχή ενός διασκεδαστικού και διαδραστικού μαθησιακού περιβάλλοντος.

Παγκόσμια δεδομένα ALOHA Mental Arithmetic:

Υπάρχουν παραπάνω από 4.000 κέντρα της ALOHA Mental Arithmetic διεσπαρμένα σε περισσότερες από 40 χώρες του κόσμου με εκτιμώμενη συμμετοχή περισσότερων από 4εκ. μαθητών.

Οφέλη που αποκτούν οι μαθητές για όλη την διάρκεια της ζωής τους:
1. Προσοχή και συγκέντρωση
2. Δημιουργικότητα
3. Φαντασία και οπτικοποίηση
4. Προσανατολισμός
5. Ακουστική και αναλυτική ικανότητα
6. Φωτογραφική ικανότητα
7. Παρατηρητικότητα και προσανατολισμός

 

Ο άβακας, το εργαλείο της μάθησης 

Στην νοητική αριθμητική ALOHA οι μαθητές μαθαίνουν να εκτελούν αριθμητικές πράξεις μέσω της νοητικής αριθμητικής του άβακα.

Το άβακας είναι ένα αρχαίο εργαλείο υπολογισμού του οποίου η χρήση εξακολουθεί να ισχύει στην ανατολική κουλτούρα. Πρόκειται για τον πρόδρομο της τρέχουσας αριθμομηχανής και του σύγχρονου υπολογιστή και είναι επίσης ένα ιδανικό εργαλείο για την ανάπτυξη της δυνατότητας απεικόνισης.

Μεταξύ όλων των τύπων άβακα που υπάρχουν, το ALOHA Mental Arithmetic χρησιμοποιεί την κινέζικη έκδοση, που ονομάζεται Soroban.

Με το πρόγραμμα νοητικής αριθμητικής ALOHA των δύο ωρών τάξης την εβδομάδα και με την πρακτική των πέντε έως δέκα λεπτών την ημέρα, τα παιδιά είναι σε θέση να κάνουν πράξεις χωρίς τον άβακα, επειδή οι κινήσεις του άβακα εσωτερικοποιούνται και απεικονίζονται στο μυαλό τους. Με αυτόν τον τρόπο είναι σε θέση να εκτελούν μαθηματικές πράξεις διαφορετικής δυσκολίας, όλο και πιο γρήγορα και χωρίς να χρησιμοποιούν τον άβακα, το μολύβι ή το χαρτί.

Με τη χρήση του άβακα τα παιδιά αναπτύσσουν και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου, ειδικά το δεξί ημισφαίριο. Με αυτόν τον τρόπο δεν είναι μόνο σε θέση να απεικονίσουν τον άβακα, αλλά και να βελτιώσουν άλλες ικανότητες που σχετίζονται με τη μάθηση, όπως συγκέντρωση, προσοχή ή μνήμη.

Η βελτίωση είναι ορατή στο σχολείο, αλλά μακροπρόθεσμα, τα οφέλη είναι για μια ζωή, αφού η απεικόνιση μας επιτρέπει να βρούμε εναλλακτικές λύσεις σε καθημερινά προβλήματα.

 

 • Για παιδιά που ξεκινούν το πρόγραμμα από τα 5 έως τα 7
 • Η πρόοδος είναι πιο αργή στη διαδρομή Tiny Tots, δίνοντας στον μαθητή τον χρόνο που χρειάζεται για να κατανοήσει το περιεχόμενο
 • Το υλικό που χρησιμοποιείται στα μαθήματα (βιβλία, διδακτικά παιχνίδια και άβακας) είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στη διαδικασία ωρίμανσης και στις εκλεκτικές κινητικές δεξιότητες των μαθητών
 • Δύο ώρες την εβδομάδα
 • Για παιδιά που ξεκινούν το πρόγραμμα από τα 8 έως τα 13
 • Η πρόοδος είναι πιο γρήγορη στη διαδρομή Kids
 • Το υλικό που χρησιμοποιείται στα μαθήματα (βιβλία, διδακτικά παιχνίδια και άβακας) είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στη διαδικασία ωρίμανσης και στις εκλεκτικές κινητικές δεξιότητες των μαθητών
 • Δύο ώρες την εβδομάδα

Η σχολική μελέτη για παιδιά Δημοτικού γίνετε καθημερινά στο χώρο μας από τις 2.30 μέχρι τις 4.30.

Τα παιδιά ολοκληρώνουν τα μαθήματα της ημέρας, μαθαίνουν να οργανώνουν το διάβασμα τους και προετοιμάζονται για τις επόμενες ενότητες των μαθημάτων τους. Τους δίνετε επιπλέον υλικό προετοιμασίας για ενδυνάμωση και εξάσκηση.

Υπάρχει καθημερινή ανατροφοδότηση προς το γονέα μέσω της πλατφόρμας του φροντιστηρίου μας.

Μελετη για παιδια Δημοτικου

Ωρολογιο Προγραμμα 2021-2022

Ωράριο ζωνών για πρόγραμμα 2 ώρών

Ωράριο ζωνών για πρόγραμμα 3 ωρών και άνω

Πρόγραμμα υπόλοιπων επιπέδων

 ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευή
ΩΡΑΡΙΟ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΩΡΩΝ 5.30-6.305.30-6.30 5.30-6.30
 6.30-7.30  6.30-7.30 
ΩΡΑΡΙΟ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ 4.30-6.004.30-6.00 4.30-6.00
  6.00-7.306.00-7.30 6.00-7.30
 7.30-9.00 7.30-9.007.30-9.00 
LEVEL 15.30-6.305.30-6.305.30-6.305.30-6.30 
LEVEL 24.30-5.304.30-5.304.30-5.304.30-5.30 
PRE-JUNIOR3.30-4.30    
Επέλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και διάλεξε ημέρα και ώρα για τα Αγγλικά σου δια ζώσης ή εξ αποστάσεως